Skip to main content
dotacje
Windmill sp.  z o.o. realizuje projekt RPMA.03.03.00-14-j085/23 pod nazwą „Wprowadzenie nowej innowacyjnej i kompleksowej usługi organizacji eventów online z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości (VR)” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, numer naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-122/22.